مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 
خراسان شمالی ، شیروان، خیابان استاد شهریار، مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
ایمیل :  infosrpub.org


مهدی اسماعیل زاده 
موسس و مدیرعامل
Esmaeilzadehsrpub.org
۰۹۳۹۱۶۸۰۳۴۳

 عباس عاقل
دبیر اجرایی
Aghelsrpub.org 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران:
http://srpub.org/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب